Elektrická energie

Elektrická energie se vyrábí pomocí kogenerační jednotky (KGJ), v které se spaluje vyrobený bioplyn. Pro zapálení se v naší KGJ používá lehký topný olej, kterého se spotřebuje cca 3,4kg/h. Elektrická energie se před dodáním do distribuční sítě dále transformuje v trafostanici z nízkého napětí 400V do vysokého napětí 35kV. Naše BPS se skládá ze tří kogeneračních jednotek o celkovém elektrickém výkonu 1020kW.

KGJ 340kW

 • mechanický výkon 356kW
 • elektrický výkon 340kW
 • tepelný výkon 317kW
 • elektrická účinnost 46%
 • tepelná účinnost 41%
 • jmenovitý tepelný příkon 773kW

Motor Scania-Schnell

 • objem válců 15,6dm3
 • válce V8
 • Spotřeba bioplynu (50% metanu) 150m3/h
 • Spotřeba LTO 3,4kg/h

Alternátor Stamford

 • jmenovitý činný výkon 340kW
 • účiník cos j 1
 • jmenovitý proud 491A                              

Emisní hodnoty

 • CO <2000mg/m3,        NOx <1000mg/m3,        Prach/saze <20mg/m3

Hladina akustického tlaku motoru

 • Ve vzdálenosti 1m 98dB(A)
 • Akustický výkon 113dB(A)