Funkce bioplynové stanice

V naší bioplynové stanici probíhá jednostupňová fermentace (rozklad) organických látek (travní senáž, kukuřičná siláž, hnůj skotu a obilí) na bioplyn, který se zachytává v plynojemech dále se čistí, ochlazením se zbaví vodních par a přes aktivní uhlí se vyčistí od sirovodíku, dále je nasáván do motorů a spalován. Motor točí alternátorem, který vyrábí elektrický proud. Víceproduktem je teplo, které se dále využívá k ohřátí organických látek (fermentátu) ve fermentoru na teplotu 41°C a přes zimu k vytápění výkrmu kuřat a dílen v areálu. Organickým zbytkem je digestát, který dále separujeme (oddělujeme pevnou část - separát od kapalné - fugát). Separát se využívá ve společnosti DS Agro místo slámy na stlaní pod dobytek a kuřata. Fugát vyvážíme na pole jako vysoce kvalitní hnojivo.

Schéma fungování naší bioplynové stanice