O nás

Naše bioplynová stanice představuje moderní ekologické zařízení, které bylo navrženo k dodávce 1020 kW elektrické energie a 900 kW tepelné energie. Stanice je přímo vázána na chod zemědělského podniku a chov hospodářských zvířat, kdy efektivně využíváme přebytky rostlinné a živočišné výroby. Zásadně se distancujeme od zpracovávání průmyslových odpadů! Výstavbu bioplynové stanice v Bělé u Staré Paky jsme započali v roce 2010 a zkušební provoz byl zahájen v listopadu následujícího roku.