Vstupní suroviny

Naše bioplynová stanice je přímo vázána na chod zemědělského podniku a chov hospodářských zvířat, kdy efektivně využíváme přebytky rostlinné výroby (kukuřičná siláž, travní senáž, obilný šrot) a živočišné výroby (hovězí hnůj). Denní dávky pro jednotlivé složky činí:

  • kukuřice 5t
  • travní senáž 14t
  • hnůj skotu 10t
  • obilný šrot 7,8t
  • žitná GPS 34t

V zimním období dořeďujeme 60m3 fugátu.

Kukuřičná siláž, travní senáž a hovězí hnůj se manipulátorem přepravují do dávkovače pevných substrátů, kde dochází k částečnému promíchání hmoty. Plnění dávkovače probíhá 2-3krát denně. Obilný šrot je uskladněný v zásobníku na obilí (silo). Velikost sila je 50m3, což odpovídá cca 35t.

Vstupní surovinyDávkovač pevných substrátůZásobník obilí

Z dávkovače a zásobníku na obilí se hmota šnekovými dopravníky vpraví do multimixu. Zde dochází k naředění  pevných substrátů pomocí tekutiny vstupující do multimixu ze vstupní jímky. Vzniká homogenní čerpatelná hmota, která multimixu putuje do macerátoru, který slouží k nařezání objemového krmiva a odloučení větších částí (kamenů, větví, atd.) kvůli ochraně čerpadla. Hmota dále směřuje do fermentorů.

Jako vstupní materiál rovněž používáme tekutiny shromažďované ve vstupní jímce. Vstupní jímka slouží k zásobě kapaliny pro ředění vstupních surovin a udržení maximální sušiny ve fermentorech, kterou se snažíme držet do 8%. Do vstupní jímky jsou svedeny veškeré šťávy ze silážních žlabů v areálu a povrchová voda z okolních budov a zpevněných ploch. Cisternami je přivážena močůvka z provozů živočišné výroby v Libštátě a ve Svojku. Při nedostatku kapaliny se vstupní jímka, místo koncového skladu, plní fugátem.

Macegátor (vlevo), Multimix (vpravo)Vstupní jímka

Mimo standartních vstupních surovin je naše bioplynová stanice schopna zpracovat i jiné materiály. Vždy se ale jedná o suroviny pocházející ze zemědělského provozu. V žádném případě u nás nezpracováváme průmyslové odpady!