Výstupní materiály

Bioplyn

Bioplyn vzniká při jednostupňovém rozkladu organických látek ve fermentorech, kde je vytvořeno umělé prostředí podobnému zažívacímu traktu přežvýkavců. Trávení těchto zvířat představuje velmi podobný proces jako je fermentace. Důležité je udržení teploty kolem 41ºC a naprostá absence vzduchu a kyslíku. V zimě proto využíváme vyrobené teplo k dohřátí. Hmota je uvnitř fermentoru držena zhruba 60 dní. Vyrobený bioplyn je v kogenerační jednotce přeměňován na elektrický proud a teplo.

Digestát

Organickým zbytkem po získání bioplynu je digestát, který dále separujeme (oddělujeme pevnou část -separát od kapalné -fugát). Separát používáme místo slámy na stlaní pod dobytek a kuřata. Fugát vyvážíme na pozemky jako vysoce kvalitní hnojivo. Fugát ve značné míře nahrazuje dosud používaná minerální hnojiva.

Elektrický proud

Bioplyn se po získání dále zachytává v plynojemech, očistí se, ochlazením se zbaví vodních par a přes aktivní uhlí se vyčistí od sirovodíku. Dále je nasáván do motorů a spalován. Motor točí alternátorem, který vyrábí elektrický proud.

Teplo

Víceproduktem při získání bioplynu je teplo, které se dále využívá k ohřátí organických látek (fermentátu) ve fermentoru na teplotu 41°C a slouží k vytápění výkrmy kuřat, kanceláří, dílen v areálu a sušičky.